Strömfall

Den enskildes rätt det allmännas bästa

Välkommen till Strömfallstjänst!

 

Vi erbjuder kvalificerade vattenrättsliga och lantmäteritekniska tjänster med anknytning till det juridiska begreppet strömfall. Vi åtar oss att hantera tillsynsärenden, ge vattenrättslig rådgivning och föreläsningar, samt utföra höjdutsättningar av peglar, för att nämna några tjänster i vårt utbud.

 

Ett strömfall är den juridiska benämningen på ett vattenfall eller en fors. Strömfallets natureffekt bestäms av de båda faktorerna fallhöjd och medelvattenföring. Bilden ovan visar ett outbyggt strömfall i halländska Krokån.